Committees

Sr. No       Committee Chair(Dr)                   Co-Chair (Dr) Members
1 Education M N Sivakumar Shalini Nair Mehul Shah
Nikhilesh Jain
Neeta Karmarkar
Gunchan Paul
Birinder S Paul
Jyoti Sharma
Sujith O Kuniyil
Devachandran Jayakumar
Uma Hariharan
Srinivas Samavedam
2 Finance Indu Kapoor Swagata Tripathy Harsh Sapra
3 Constitution Vinay Singhal Tapas K Sahoo
4 Membership Pratheema Ramachandran Pradeep Sharma Uzma Begum
5 Communication Ankur Luthra Pragyan K Routray
6 International Suresh Ramasubban Hemanshu Prabhakar Mehul Shah
7 Scientific Sushma Gurav Kanwalpreet Sodhi Nikhilesh Jain
Gunchan Paul
Jyoti Sharma
Devachandran Jayakumar
Uma Hariharan
Srinivas Samavedam
8 Credentials Kapil Zirpe Hemanshu Prabhakar Harsh Sapra
9 Disciplinary Hemanshu Prabhakar, Swagata Tripathy Vasudha Singhal